Ефективне делегування повноважень

Тренінг з делегування потрібно розуміти як тренінг з мотивації персоналу, оскільки він повинен давати системне розуміння процесу взаємодії лідера і команди, нерозривно пов’язаного з комплексом хард і софт компетенцій керівника.

Унікальність тренінгу «Ефективне делегування повноважень» полягає в глибокому розумінні делегуючого стилю управління, як основної навички формування ефективних команд, через розвиток наступних компетенцій:

 • компетенції постановки цілей та завдань;
 • компетенції розподілу ресурсів;
 • компетенції оцінки готовності виконання поставленого завдання через шкалу «можу»/«хочу»;
 • компетенції наставництва;
 • компетенції миттєвої психологічної підтримки персоналу;
 • компетенції надання зворотного зв’язку;
 • компетенції об’єктивного контролю індивідуальних та командних показників.

Для кого?

 • Тренінг для топ-менеджерів
 • Тренінг для мідл менеджерів
 • Тренінг для лінійного керівника
 • Тренінг для керівника-початківця
 • Тренінг для кадрового резерву

Результат

Здатність керівника усвідомлено делегувати повноваження, передаючи свій досвід, підтримуючи та мотивуючи своїх підлеглих.

Формат проведення

Офлайн тренінг (16 годин)

Програма тренінгу Ефективне делегування повноважень

Модуль 1. Етапи циклу менеджменту

 • Планування, організація, мотивація та контроль.
 • Організація ефективної діяльності персоналу через побудову результативних команд.
 • Стилі управління – ситуаційна модель. Делегування та командоутворення – де зв’язок? Типи менеджменту та типи підлеглих – пряма та зворотна залежність.

Модуль 2. Етапи делегування повноважень

 • Нарізаю пиріг – командна мета та індивідуальні завдання
 • Оцінюю компетентність та мотивацію співробітника – питання для діагностики рівня «можу» та «хочу»
 • Питання визначення ступеня мотивації співробітника
 • Передаю свою навичку – менторинг
 • Виокремлюю ресурси – планування виконання завдання делегування;
 • Надаю фідбек – координація та контроль виконання результату

Модуль 3. Делегування як спосіб досягнення високих результатів

 • Делегування як інструмент розвитку ініціативи підлеглих.
 • Проблемні ситуації – прийняття рішень щодо пріоритетів та розподілу завдань через консенсус та залучення співробітника до процесу прийняття рішення
 • Мотивування команди
 • Моніторинг командних результатів діяльності
 • Особисті плани делегування повноважень.

Практичні блоки:

 • Рольові ігри: відпрацювання навичок делегування щодо ситуацій, вирішення проблемних ситуацій та реальних управлінських завдань зі специфіки діяльності.
 • Кейси за особистими планами делегування повноважень у реальній діяльності.

Тренінг “Ефективне делегування повноважень” рекомендується як додатковий тренінговий модуль до тренінгів Hard компетенції керівника та Soft компетенції керівника або як окремий тренінг-практикум, у якому поєднується 20% теорії та 80% практичних вправ.

Бізнес-тренінги для керівників, що посилюють хард та софт компетенції:

Тренінг «Розвиток стратегічного мислення»

Тренінг «Ефективне наставництво»

Тренінг «Ефективний фідбек»