Розвиток стратегічного мислення

Стратегічне мислення це здатність мислити гнучко й у динаміці, прогнозуючи результати з урахуванням розуміння та аналізу причинно-наслідкових зв’язків між цілями і ресурсами, ризиками і шляхами їх подолання.

Унікальність тренінгу «Розвиток стратегічного мислення» полягає у розвитку софт компетенції «стратегічне мислення» через низку практичних вправ та кейсів, які дають розуміння причинно-наслідкових зв’язків в управлінні життєвою та організаційною стратегією.

Для кого?

 • Тренінг для топ-менеджерів
 • Тренінг для мідл менеджерів
 • Тренінг для лінійного керівника
 • Тренінг для керівника-початківця
 • Тренінг для кадрового резерву

Результат

Професійна реалізація управлінської функції планування, яка виявляється у здатності розробити дорожню карту з чіткими маркерами контролю, на відповідному посадовому рівні – на рівні організації, рівні структурного підрозділу, рівні команди, рівні особистої професійної діяльності.

Формат проведення

Офлайн тренінг (16 годин)

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Модуль 1. Категоріальний апарат стратегічного менеджменту

 • Стратегія – план переходу стану «як є» у стан «як має бути.
 • Місія та бачення. Цінності та цілі. Ресурси.
 • Організаційна структура як засіб досягнення організаційних цілей, відповідно до місії та цінностей.
 • Компетенції, процесні та проектні KPI.
 • Роль категорій стратегічного менеджменту у розвитку стратегічного мислення.
 • Як розробити стратегію?
 • Стратегічне мислення – софт чи хард?
 • Цикл Демінга.

Модуль 2. Створення життєвої стратегії.

 • Мрія та ціль
 • Розробка особистих життєвих цілей від довгострокового періоду до короткострокового за періодами
 • Планування ресурсів для досягнення життєвої стратегії

Модуль 3. Створення стратегії стартапу

 • Галузь
 • Продукт
 • Ринок
 • Фінансові, маркетингові та процесні цілі та KPI за періодами.
 • Цілі та KPI персоналу за періодами.
 • Організаційна структура за періодами.
 • Планування ресурсів задля досягнення стратегії за періодами.

 

 

Модуль 4.Створення стратегії посилення ефективності бізнес-процесів організації

 

 • Аналіз результатів – досягнення запланованих показників «як є» реальних бізнес-процесів організації.
 • Пошук зон зростання ефективності показників через зміну бізнес-процесів.
 • Розробка плану переходу від стану «як є» у стан «як має бути» за періодами та показниками доходів та витрат.
 • Планування ресурсів задля досягнення стратегії.
 • Контрольні точки оцінки ефективності досягнення стратегії

Тренінг «Ефективне делегування повноважень» рекомендується як додатковий тренінговий модуль до тренінгів Hard компетенції керівника та Soft компетенції керівника або як окремий тренінг-практикум, у якому поєднується 20% теорії та 80% практичних вправ.

Бізнес-тренінги для керівників, що посилюють хард та софт компетенції:

Тренінг «Розвиток стратегічного мислення»

Тренінг «Ефективне делегування повноважень»

Тренінг «Ефективний фідбек»