Розробка грейдів та KPI

Розробка грейдів та KPI необхідна для побудови стрункої, прозорої системи нарахування заробітної плати персоналу компанії. Зарплата являє собою сукупність грошових виплат, як постійних, і змінних, за виконану роботу. Вона може включати різноманітні види надбавок, нараховуватися відповідно до окладу або відрядно за розцінками. Нерідко туди включено премії за досягнення поставленої мети. Важлива kpi мотивація персоналу, яка позитивно впливає на розвиток компанії.

Особливості розробки системи заробітної плати

Система є важливою мотивацією для працівників, які мають матеріальне походження. Вона формує відданість персоналу до своєї організації та її результативність.

Проект розробки системи заробітних плат є моделюванням адекватної мотивації, основним напрямом якої є досягнення поставлених цілей. Важливо утримати працівників, створити обстановку стабільного фінансового зростання, формуючи при цьому позитивний імідж організації, як внутрішній, і зовнішній. З цією метою використовується мотиваційна формула зарплати за різними посадами. Вона включає постійну частину – оклад, а також змінну – бонуси на основі KPI.

За підсумками розробки грейдів відбувається упорядкування посад. Система грейдів та KPI є бально-факторною оцінкою посади та результатом роботи конкретної людини на цій посаді. Показники цінності кожної посади системно пов’язані із ціннісно-цільовою моделлю компетенцій. Тому важливо правильно сформувати систему окладів, щоби співробітники були мотивовані на розвиток своїх компетенцій для розуміння того, що зі зростанням компетенцій вони можуть розраховувати збільшення окладу та кар’єрний розвиток.

Якщо пройти тренінг з KPI або впровадження KPI на підприємстві разом із консультантами, то можна розібратися в багатьох деталях. У тому числі розрахунок преміальної системи. В основі лежить використання KPI, що є математичною моделлю нарахування бонусів за конкретні результати досягнення цілей. Завдяки впровадженню KPI формується конкурентна заробітна плата для всіх посад разом та створюється оптимальна формула преміювання.

Основні етапи проекту:

  1. Фінансовий аудит фонду оплати праці за попередній період та існуючих формул оплати праці керуючого, основного та забезпечуючого персоналу у форматі «як є».
  2. Діагностика функціоналу з урахуванням аналізу ціннісно-цільових моделей компетенцій.
  3. Розробка грейдів
  4. Розробка KPI
  5. Розробка формул зарплати на всіх посадах.
  6. Практичний супровід запровадження нової системи заробітної плати.