Стратегічні сесії

Стратегічні сесії Ірини Тарасової – реальний інструмент планування та розробки стратегії, з якою ваша команда зможе синхронізуватися та працювати на результат. Ви отримаєте покроковий та досяжний план переходу від стану «як є» до формату «як має бути», націлений на капіталізацію, масштабування та розвиток бізнесу в умовах світу, що змінюється.

ЯК ПРОХОДИТЬ СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ?

Методологія та техніка роботи Ірини Тарасової дозволяє вирівняти на один рівень компетенції учасників для обговорення складних завдань за рахунок інклюзивності, максимального використання досвіду кожного учасника та синергетичного поєднання наступних форматів роботи з групою:

 • короткі та якісні міні лекції зі стратегічного менеджменту,
 • брейнстормінги з пошуку нових ідей та рішень
 • командні кейси з аналізу показників, моделювання бізнес-процесів, створення нових бізнес-моделей та корекції організаційної структури
 • фасилітації для узгодження збалансованих позицій

Стратегічна сесія – це форма роботи з управлінською командою компанії над вирішенням практичних завдань бізнесу. Має на увазі активну включеність учасників, «підживлення» команди управлінців необхідними знаннями та прийняття узгоджених рішень за участю модератора.

РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ

 • Апргрейд місії, бачення та цінностей.
 • Коригування існуючих стратегій під впливом середовища, що змінюється
 • Розуміння «білих плям» та слабких сторін, компетенцій та відповідальності команди щодо уникнення ризиків при реалізації рішень, прийнятих на стратегічній сесії.
 • План запуску – механізм виконання стратегії, виконання якого дозволяє вирішити завдання, поставлене на стратегічну сесію. Цей план є унікальним спільним продуктом модератора та учасників стратегічної сесії, що містить у собі збалансовані цілі та зони відповідальності всіх учасників команди.
 • Згуртування та узгодженість дій команди у прийнятті пріоритетів дій та залучення до процесу досягнення процесних та проектних цілей змін.

ПРОГРАМА СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ

Ціннісний блок

 • Взаємозв’язок понять «місія», «цінності», «бачення», «цілі», «стратегія», «організаційна структура», «бізнес-процеси» та «стандарти діяльності». Ціннісно-цільова модель управління.
 • Цінності як основні засади управління персоналом. Навіщо персоналу знати корпоративні цінності? Застосування корпоративних цінностей у реальній практиці управління.
 • Аналіз перспектив розвитку ринку та навколишнього ділового середовища в умовах змін. Аналіз потреб стейкхолдерів, які забезпечують зону розвитку бізнесу та є джерелом вимог. Формалізація стратегічного бачення щодо продукту, ринку та галузі у форматі «як має бути 2025»
 • Апгрейд цінностей та місії. Розтин проблемних зон взаємодії всередині організації. Аналіз існуючих місії та цінностей щодо відповідності стратегічному баченню бізнесу.
 • Практичний блок. Корекція місії та цінностей. Затвердження робочого варіанту місії та цінностей.

Цільовий блок

 • Принцип управління з цілям/результатам (МВО) – єдиний для компанії стандарт управління. Довгострокові, середньострокові та короткострокові цілі.
 • Система критеріїв коректної постановки мети (SMART-технологія). Збалансована система показників (ССП/BSC) Принцип розробки KPI (Key Performance Indicators).
 • Стратегічна мета. Виділення зі стратегічного бачення бачення картини бачення розвитку бізнесу у короткостроковому періоді (2021 р.). Цілі на короткостроковий період (2021 рр.).
 • Розробка «дерева цілей» (ССП/BSC). Декомпозиція стратегічних цілей на рівень структурних підрозділів та конкретних виконавців шляхом розробки KPI для кожної посадової позиції.
 • Апгрейд існуючої організаційної структури щодо відповідності цілям бізнесу. Коригування організаційної структури у форматі «як має бути». Створення робочого варіанту

РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗАПУСКУ:

 1. Розробка «політики змін» – зміни внутрішніх процесів для досягнення поставленої мети з можливими варіантами сценаріїв дій менеджменту при тій чи іншій зміні ринкових пріоритетів.
 2. Розробка «інформаційної політики» – які факти та потреби стейкходерів повинні бути в центрі уваги, які явища внутрішнього та зовнішнього середовища необхідно моніторити, якою має стати поведінка компанії на інформаційному ринку.
 3. Розробка «політики компетентності» – які знання, навички можуть знадобитися співробітникам для реалізації намічених цілей та об’єктивного реагування на зміни зовнішнього середовища.
 4. Аналіз ризиків, пов’язаних з процесами досягнення поставлених цілей та використанням необхідних ресурсів.
 5. Визначення плану дій команди топ-менеджменту щодо впровадження «політики змін», «інформаційної політики», «компетентнісної політики» на рівні процесних та проектних цілей на період 2021 р.

Програма може бути скоригована під конкретне завдання стратегічної сесії. Тривалість проведення стратегічної сесії: 2-3 дні (18-24 години).