Конфлікт Експерт

Унікальність програми «Конфлікт Експерт» полягає у розвитку 4-х принципово важливих для управління конфліктами компетенцій:

 • ДІАГНОСТИКА КОНФЛІКТУ – виявлення справжнього предмета та активних учасників конфлікту.
 • РЕСУРСНИЙ СТАН – техніка емоційного саморегулювання та зростання впевненості у собі.
 • КОМУНІКАЦІЯ – відпрацювання практичних прийомів ефективної поведінки у відкритому конфлікті
 • РОЗРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ – врегулювання конфліктної ситуації та переведення взаємодії в конструктивне русло.

Для кого призначено тренінг?

 • Керівники топ, мідл та лінійного рівня.
 • Команди відділів роботи з клієнтами.

Формат проведення: офлайн бізнес-тренінг.
Тривалість: 16 годин.

Програма:

ДІАГНОСТИКА КОНФЛІКТУ

 • Структура конфлікту – предмет, учасники, умови, дії
 • Класифікація конфліктів за типами: прихований та відкритий,
  • міжособистісний, між особистістю та групою, міжгруповий,
  • політичний, соціальний, економічний, організаційний,
  • деструктивний та конструктивний.
 • Визначення справжнього предмета конфлікту та реальних сторін конфлікту
 • Виявлення та прогноз дій активних учасників відкритих конфліктів за вербальними, невербальними та паравербальними ознаками.
 • Самодіагностика свого стилю поведінки у конфліктній ситуації – суперництво, співробітництво, пристосування, уникнення, компроміс. Сильні і слабкі сторони.

РЕСУРСНИЙ СТАН

 • Основні емоції, що формують бар’єри комунікацій, що знижують рівень самооцінки та впевненості у собі (самопізнання EQ).
 • Техніки емоційного саморегулювання та швидкого переходу в ресурсний стан (самоконтроль EQ).
 • Прийоми відбиття емоційних атак (емпатія та управління відносинами EQ).

 

КОМУНІКАЦІЯ У КОНФЛІКТІ 

 • Алгоритм вербального реагування на деструктивну критику та емоційну агресію
 • Слова-заборони у конфліктній комунікації
 • Формування позитивно-резонансних комунікативних послань
 • Структура діалогу, спрямованого на зниження негативних емоцій у конфлікті – управління питаннями
 • Невербальні та паравербальні прийоми «гасіння» конфлікту
 • Ефективні комунікації у відкритих конфліктах

РІШЕННЯ КОНФЛІКТУ

 • Вибір стратегії та тактики вирішення конфлікту за підсумками діагностики.
 • Аргументація рішення – підготовка аргументів та переконання
 • Прийоми формування консенсусу.
 • Залучення учасників конфлікту до процесу конструктивного врегулювання конфлікту через спільні дії.

Практичні блоки

 • Вправи-знайомства та вправи, спрямовані на концентрацію уваги
 • Групові вправи, спрямовані на відпрацювання навичок вербальних, невербальних та паравербальних комунікацій
 • Групові вправи, спрямовані на відпрацювання навичок переходу до ресурсного стану транслювання позитивних емоційних послань
 • Групові вправи, спрямовані на відпрацювання навичок переконливих комунікацій
 • Групові вправи, спрямовані на відпрацювання навичок ведення діалогу у відкритому конфлікті
 • Вправи, спрямовані на отримання завершального фідбеку від учасників тренінгу

Дивіться також корпоративні тренінги з РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ:
Ефективні презентації
СПІН в переговорах з продажу
Конфлікт Експерт

Sales Інтенсив