Хард компетенції керівника

Програма «Хард компетенції керівника» – базовий тренінг для керівників, який дає необхідні знання та розвиває навички для успішної реалізації функцій планування, організації, мотивації та контролю персоналу. Бізнес-тренінги для керівників є різноманітними, але розвиток хард компетенцій є обов’язковим і першим етапом у системному блоці навчання «управлінські тренінги для керівників».

Для кого?

 • Тренінг для топ-менеджерів
 • Тренінг для мідл менеджерів
 • Тренінг для лінійного керівника
 • Тренінг для керівника-початківця
 • Тренінг для кадрового резерву

Результат

Ефективне управління персоналом за рахунок розвитку хард компетенцій та систематизації всіх функцій управління:

 • керівники приймають цілі організації та усвідомлено беруть відповідальність за дії своїх підлеглих;
 • основою взаємодії стає мова конкретних цифр та термінів, що дозволяє приймати своєчасні управлінські рішення.

Формат проведення

Офлайн тренінг (16 годин) плюс онлайн сесія посттренінгової підтримки (4 години)

Програма тренінгу Хард компетенції керівника

Модуль 1. Планування та управління за цілями

 • Життєвий цикл організації – цілі, цінності, місія, бачення, стратегія.
 • MBO. SMART, ССП/BSC: фінанси, клієнти, процеси, персонал. Довгострокові, середньострокові, короткострокові, операційні цілі та завдання в організації. Дерево цілей.
 • Планування як процес розподілу ресурсів задля досягнення цілей діяльності.

Модуль 2. Організація процесів

 • Керуючі, основні та забезпечуючі бізнес-процеси. Як включити принцип внутрішньої клієнторієнтованості?
 • Процесні та проектні види діяльності. В чому різниця?
 • Організаційна структура – інструмент досягнення мети діяльності. Види організаційних структур.
 • Фінансова структура – засіб управління фінансами організації. Складові фінансової структури.
 • Функції, стандарти, компетенція.

Модуль 3. Організація команди

 • Ситуаційна модель управління. Стилі управління та типи підлеглих.
 • Делегування, наставництво та зворотний зв’язок.
 • Інструменти оцінки компетенцій та мотивації співробітників.
 • Принципи побудови результативної команди.

Модуль 4. Контроль та мотивація

 • Ціннісно-цільове управління персоналом. Ключова роль керівника у мотивації персоналу.
 • Точки контролю досягнення поставлених завдань. KPI, OKR – показники для вимірювання індивідуального та командного результату.
 • Матеріальне мотивування – формули заробітних плат: грейдування посад та планування бонусів за KPI.
 • Нематеріальне мотивування – внутрішні нематеріальні мотиви командної роботи.

Практичні блоки:

 • Кейси з розробки процесних та проектних цілей та завдань, KPI, апгрейду організаційної структури, розробки додаткових інструментів мотивації персоналу.
 • Рольові ігри: відпрацювання навичок ситуаційного керівництва, прийняття рішень, проведення робочих нарад та вирішення реальних управлінських завдань зі специфіки діяльності.

Модуль 5. Онлайн сесія пост тренінгової підтримки розвитку софт компетенцій «Сильні та слабкі сторони застосування здобутих знань та навичок»

Максимальний результат програми «Хард компетенції керівника» гарантується при додатковому навчанні за програмою «Софт компетенції керівника»

Бизнес-тренинги для руководителей, усиливающие хард и софт компетенции:

Тренінг «Розвиток стратегічного мислення»

Тренінг «Ефективне делегування повноважень»

Тренінг «Ефективне наставництво»

Тренінг «Ефективний фідбек»